Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ДГ „ Слънце“ се стреми към максимална ефективност на детското обучение и възпитание, съобразена с индивидуалните личностни особености на детето и висока професионална квалификация на персонала.