Проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

19.12.2019г.

По проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование ДГ "Слънце" работи по Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси за детската градина, осигуряване на допълнителен непедагогически персонал
По проекта в ДГ "Слънце" са назначени двама помощник-възпитатели и един помощник на учителя.